Skip to Content


Home > Volksgezondheid en Veiligheid

Volksgezondheid en Veiligheid (Aanmelden)

Links

Beleidsontwikkelingen in de GGZ

http://www.ggzbeleid.nl/

Databank en informatie over de beleidsontwikkelingen in de GGZ; veel informatie over de wet- en regelgeving en bekostiging van de zorg,

Review It Rate It Bookmark It

GGD Midden Nederland

http://www.ggdmn.nl/

De GGD verzorgt inentingen en heeft schoolartsen in dienst, maar doet bijvoorbeeld ook onderzoek en geeft voorlichting.

Review It Rate It Bookmark It

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.minvws.nl/

Nieuws, beleid, documenten en algemene informatie van het ministerie.

Review It Rate It Bookmark It

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

http://www.nigz.nl/

Ontwikkelt informatieproducten en -diensten voor het publiek, en traint en adviseert gezondheidsprofessionals.

Review It Rate It Bookmark It

Nationale Atlas Volksgezondheid

http://www.rivm.nl/vtv/data/site_atlas/

Geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.

Review It Rate It Bookmark It

PRVMZ

http://www.prvmz.nl/

Provinciale raad voor de volksgezondheid in Noord-Brabant.

Review It Rate It Bookmark It

Rechtomteweten.nl

http://www.rechtomteweten.nl/

Initiatief van de twaalf provinciale milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu. Bezoekers kunnen zien welke bedrijven zich in hun omgeving bevinden, hoeveel kankerverwekkende stoffen deze bedrijven uitstoten en welke gezondheidsrisico's omwonenden hierdoor lopen.

Review It Rate It Bookmark It

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)

http://www.rivm.nl/

Dit Nederlandse overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. Ook valt het informatiecentrum voor vergiftigingen (toxicologie) hier onder.

Review It Rate It Bookmark It

Vermaatschappelijking van de zorg

http://www.vermaatschappelijking.nl/

Digitaal kennisplatform over extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg.

Review It Rate It Bookmark It

Voedsel en Waren Autoriteit

http://www.vwa.nl/

De ministeries van VWS en LNV maken richtlijnen en regels voor voedsel- en productveiligheid; bedrijven moeten zich aan deze wettelijke voorschriften houden. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert of dat gebeurt en houdt zich bezig met het terugdringen van veiligheidsrisico's.

Review It Rate It Bookmark It

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

http://www.iph.fgov.be/

Belgisch wetenschappelijk instituut met informatie over de diverse afdelingen en volksgezondheid.

Review It Rate It Bookmark It